उद्देश्य

  • देश भित्रका धार्मिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक एवम् ऐतिहासिक गन्तब्य पहिचान गरी ग्रामीण एवं सहरी पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने ।
  • देशभरका सञ्चालनमा आएका तथा सम्भाव्यता रहेका होमस्टेहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन, पुर्वाधार विकास, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि र प्रर्वद्धन तथा बजारीकरणका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने ।
  • होमस्टे नीति तर्जुमा गर्न पहल गर्ने ।
  • देशभरका होमस्टेहरुमा पर्यटकीय क्रियाकलापहरु र पर्यटकहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा एकरुपता ल्याउन पहल गर्ने ।
  • आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटनको विकास एवम् विस्तारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने ।
  • देशभर दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका होमस्टेहरुलाई होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि २०६७ अन्तर्गत दर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने ।
  • स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारीको अवसर श्रृजना गरी आर्थिक सुधार ल्याउने ।
  • पर्यटन क्षेत्रको गतिविधिबाट प्राप्त प्रतिफल ग्रामिण समुदायसम्म पुर्याउने ।