कार्ययोजना

 • सम्पूर्ण दर्ता भएका होमस्टेलाई होमस्टे एशोसिएसनको छाता भित्र ल्याउने
 • होमस्टे कार्यविधि २०६७ समय अनकुल परिमार्जन गर्न पहल गर्ने
 • होमस्टेमैत्री प्रदेश स्तरीय होमस्टे कार्यविधि निर्माणका लागि पहल गर्ने
 • एशोसिएसनको विधान बमोजिमका सांगठनिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने
 • क्षमता विकास अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने
 • एशोसिएसनलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने
 • पर्यटनसँग सरोकारवाला संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्ने
 • एशोसिएसनको website लाई प्रभावकारी बनाउने
 • होमस्टेको संस्थागत विकास गर्ने
 • अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको होमस्टेलाई परिचित गराउने
 • होमस्टे गन्तव्यहरुमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणका लागि पहल गर्ने
 • राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय होमस्टे मेलाहरुको आयोजना गर्ने
 • देशभर भएका होमस्टे गतिविधिहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रकाशन एंव प्रसारण गर्ने
 • होमस्टे एशोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष स्व. स्याम सुन्दर श्रेष्ठज्यूको स्मृतीमा उत्कृष्ट होमस्टे प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्ने ।
 • समान प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनसँग सहकार्य गर्ने ।
 • राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होमस्टे सञ्जालको निर्माण गर्ने ।
 • “प्रकृति, संस्कृति र पर्यटन नेपालको पहिचान, समृद्ध मुलुक निर्माण होमस्टेको अभियान”